Sakārtot teritoriju!

Ceļu un stāvvietu, ietvju un celiņu, arī ielu būve no 

 
asfalta, bruģa, frēzētā asfalta, grants/smilts/šķembām
- ceļa vai kāda cita laukuma izbūve no A līdz Z
- ceļa vai kāda cita laukuma remonts
- asfalta seguma bedrīšu remonts
- asfaltēšana ar pamatu sagatavošanu vai labošanu
- bruģēšana no A līdz Z
- bruģa seguma pārlikšana
- bruģa seguma iesēdumu novēršana
- nelielu notekgrāvju izbūve
- kanalizāciju, ūdensv. ievilkšana
- elektrības kabeļu ievilkšana
- caurteku ierīkošana
- lietus ūdeņu novades izbūve
Seguma izvēle

Asfalta segums

 • galvenie un reģionālie autoceļi

 • piebraucamie autoceļi

 • iebrauktuves

 • stāvvietas

 • ielas

 • ietves

 • celiņi/taciņas

 • meža autoceļi (autotransportam)

Bruģa segums

 • stāvlaukumi

 • iebrauktuves

 • ietves

 • ielas

 • celiņi/taciņas

 • atpūtas laukumi

 • dažādas krāsas

Frēzētā asfalta segums

 • stāvlaukumi (mazas intensitātes satiksme)

 • piebraucamie ceļi (mazas intensitātes satiksme)

 • iebrauktuves (mazas intensitātes satiksme)

 • privātajās teritorijās, t. s., sētas pusē

Grants/smilts/šķembu segums

 • vietējas nozīmes autoceļi

 • lauku autoceļi

 • mazākas nozīmes autoceļi

 • meža autoceļi

 • stāvlaukumi

 • piebraucamie ceļi

 • iebrauktuves

 • privātajās teritorijās, t. s., sētas pusē

 • pastaigu takas

 • tūrisma velo trases

Ceļu segumi sīkāk >>
Uzmanību!

 

Pirms darbu uzsākšanas un tāmju sastādīšanas noteikti vajadzētu tikties un vienoties par veicamajiem darbiem un citiem nosacījumiem!

 

Pieteikties teritorijas apsekošanai var, aizpildot anketu vai zvanot pa norādīto tālruni! 
Lai segums labi kalpotu, nepieciešams
 
1. Pienācīgs pamats atbilstoši paredzētajai slodzei

 

2. Izmantošana paredzētajiem mērķiem

 

3. Kopšana
Ņem vērā!

 

Jebkura teritorijas labiekārtošana prasa laiku. Izpildes termiņš atkarīgs no tās lieluma, kādi sākotnējie apstākļi, kādi darbi jāveic un kāds ir sagaidāmais rezultāts. Jāņem vērā arī laikapstākļi.
 
Ātrāk izlemsi un dosi ziņu, ātrāk tiksi pie sakārtota celiņa, stāvvietas vai ceļa u.tml.!
Pieteikties!

vai